באנר.png
באנרקונטרסים-.png
באנר שיעורים כהן.png

כל אות ואות

שיהודי קורא מהזוהר הקדוש

מקרבת את הגאולה

ברחמים

ההזדמנות שלך לקרב את הגאולה

בואו לעשות שותפות אחת עם רבי שמעון בר יוחאי

!יהודי יקר

בעל מתוק מדבש

הגאון המקובל רבי דניאל פריש זצוק"ל, ניכר היה כאילו נחצבה דמותו מתוך אבני חומות ירושלים. צורתו המאירה, עטורה בבגדי השיראין הירושלמיים, מטעה כאילו וכאן ניטעו חייו, כאן נולד, כאן גדל וכאן צמח, אך לא כן הם פני הדברים.

בעל מתוק מדבש

הגאון המקובל רבי דניאל פריש זצוק"ל, ניכר היה כאילו נחצבה דמותו מתוך אבני חומות ירושלים. צורתו המאירה, עטורה בבגדי השיראין הירושלמיים, מטעה כאילו וכאן ניטעו חייו, כאן נולד, כאן גדל וכאן צמח, אך לא כן הם פני הדברים.

מכרה-זהב-של-זכויות.jpg
Annotation 2021-10-06 221103.jpg

העמוד היומי
בספר הזוהר הקדוש

הצטרפו לאלפי לומדי הזוהר הקדוש

בכל אתר ואתר ותהיו חלק ממקרבי

הגאולה ברחמים

תודה רבה הודעתך נשלחה בהצלחה

בואו להיות שותפים בגאולה

 
www.matokmidvash.com