באנר.png
באנרקונטרסים-.png
באנר-ווידאו_1.png

בעל מתוק מדבש

הגאון המקובל רבי דניאל פריש זצוק"ל, ניכר היה כאילו נחצבה דמותו מתוך אבני חומות ירושלים. צורתו המאירה, עטורה בבגדי השיראין הירושלמיים, מטעה כאילו וכאן ניטעו חייו, כאן נולד, כאן גדל וכאן צמח, אך לא כן הם פני הדברים.

כל אות ואות

שיהודי קורא מהזוהר הקדוש

מקרבת את הגאולה

ברחמים

ההזדמנות שלך לקרב את הגאולה

בואו לעשות שותפות אחת עם רבי שמעון בר יוחאי

!יהודי יקר

מכרה-זהב-של-זכויות.jpg

העמוד היומי

בספר הזוהר הקדוש

הצטרפו לאלפי לומדי הזוהר הקדוש

בכל אתר ואתר ותהיו חלק ממקרבי

הגאולה ברחמים

בואו להיות שותפים בגאולה

מרכז מתוק מדבש  מתוק מדבש רבי שמעון בר יוחאי מירון  זוהר הקדוש  האדרות   אדרא רבא אדרא זוטא  הפצת הזוהר הוצאה לאור של הזוהר הקדוש   רבי דניאל פריש   בעל מתוק מדבש   המקובל הרב פריש  רבי חיים ויטאל האר"י הקדוש  כתבי האר"י

כל הזכויות שמורות

מרכז מתוק מדבש רח' אשלג 9' ת.ד. 5315 ירושלים

טלפון 02-50-222-33 פקס 02-50-232-51

mothekmidwash@gmail.com

All rights reserved
Center "Matok Midvash" 9 Ashlag St. POBox 5315 Jerusalem
Telephone +972 2-50-222-33 Fax +972 2-50-232-51