באנר תהלים.jpg
באנר.png
באנרקונטרסים-.png
באנר שיעורים כהן.png

כל אות ואות

שיהודי קורא מהזוהר הקדוש

מקרבת את הגאולה

ברחמים

ההזדמנות שלך לקרב את הגאולה

בואו לעשות שותפות אחת עם רבי שמעון בר יוחאי

!יהודי יקר

בעל מתוק מדבש

הגאון המקובל רבי דניאל פריש זצוק"ל, ניכר היה כאילו נחצבה דמותו מתוך אבני חומות ירושלים. צורתו המאירה, עטורה בבגדי השיראין הירושלמיים, מטעה כאילו וכאן ניטעו חייו, כאן נולד, כאן גדל וכאן צמח, אך לא כן הם פני הדברים.

בעל מתוק מדבש

הגאון המקובל רבי דניאל פריש זצוק"ל, ניכר היה כאילו נחצבה דמותו מתוך אבני חומות ירושלים. צורתו המאירה, עטורה בבגדי השיראין הירושלמיים, מטעה כאילו וכאן ניטעו חייו, כאן נולד, כאן גדל וכאן צמח, אך לא כן הם פני הדברים.

מכרה-זהב-של-זכויות.jpg
שער לוח תשפ''א לדף הבית.jpg

העמוד היומי

בספר הזוהר הקדוש

הצטרפו לאלפי לומדי הזוהר הקדוש

בכל אתר ואתר ותהיו חלק ממקרבי

הגאולה ברחמים

בואו להיות שותפים בגאולה

מרכז מתוק מדבש  מתוק מדבש רבי שמעון בר יוחאי מירון  זוהר הקדוש  האדרות   אדרא רבא אדרא זוטא  הפצת הזוהר הוצאה לאור של הזוהר הקדוש   רבי דניאל פריש   בעל מתוק מדבש   המקובל הרב פריש  רבי חיים ויטאל האר"י הקדוש  כתבי האר"י

כל הזכויות שמורות

מרכז מתוק מדבש רח' אשלג 9' ת.ד. 5315 ירושלים

טלפון 02-50-222-33 פקס 02-50-232-51

m025022233@gmail.com

All rights reserved
Center "Matok Midvash" 9 Ashlag St. POBox 5315 Jerusalem
Telephone +972 2-50-222-33 Fax +972 2-50-232-51