רבני העיר במעמד האדיר
שולחן הכבוד נואם המנחה הרב שרייבר
רבני העיר בית שמש במעמד האדיר
רבי יעקב חזקיהו סופר שליטא אבד טאראנטא ח
מעמד ההגרלה על 3 סטים זוהר הקדוש מתוק מד
השלטים מחוץ לאולם
השלטים בחוץ
השלטים בחוץ 2
הרב קאפ מגיד מישרים נואם במעמד
הרב אברהם אייזנבאך ראש הכוללים מתוק מדבש
הקהל הגדול במעמד
הקהל הגדול במעמד 4
הקהל הגדול במעמד 2
הקהל הגדול במעמד 3
הציבור בקניות בדוכן המכירות
הציבור בקניות בדוכן המכירות 2
הזוכה באחת ההגרלות
הגר''צ ראטנבערג מקאסאן בית שמש נואם במעמ
גאב''ד קרית הרמ''א הגר''י ראזנבערג שליט'
דוכן המכירות ספרי בעל ההילולא
בימת הכבוד נואם רבי יעקב חזקיהו סופר שלי
אדמור מויזניץ בית שמש במעמד
בימת הכבוד לפני המעמד
גאב''ד קרית הרמ''א הגר''י ראזנבערג שליט'
הרה''ג רבי יעקב ישראל לוגסי נואם במעמד ההילולא באלעד
הקהל במעמד ההילולא באלעד
כק האדמו''ר מניקלשבורג שליט''א- במעמד ההילולא באלעד
הרה''ג רבי' שלמה לוינשטיין שליט''א מגיד מישרים נואם במעמד ההילולא באלעד
הגה''צ רבי אלימלך בידרמן שליט'א במעמד ההילולא בעיר בני ברק
בימת הכבוד במעמד ההילולא בעיר בני ברק
הגאון הגדול רח''מ וואזנר שליט''א אב''ד זכרון מאיר נואם במעמד ההילולא בעיר בני ברק
האדמו''ר מאשלג שליט''א נואם במעמד ההילולא בעיר בני ברק
~הצג עוד~
מרכז מתוק מדבש מתוק מדבש רבי שמעון בר יוחאי מירון זוהר הקדוש האדרות  אדרא רבא אדרא זוטא הפצת הזוהר הוצאה לאור של הזוהר הקדוש  רבי דניאל פריש  בעל מתוק מדבש  המקובל הרב פריש רבי חיים ויטאל האר"י הקדוש כתבי האר"י

כל הזכויות שמורות

מרכז מתוק מדבש רח' אשלג 9' ת.ד. 5315 ירושלים

טלפון 02-50-222-33 פקס 02-50-232-51

m025022233@gmail.com

All rights reserved
Center "Matok Midvash" 9 Ashlag St. POBox 5315 Jerusalem
Telephone +972 2-50-222-33 Fax +972 2-50-232-51