top of page
סט נגלות הזהר שיצא לכבוד ההילולא.jpg

מדיניות הגנת פרטיות

 מדיניות הגנת הפרטיות
כללי
1.    "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט www.matokmidvash.com  ("האתר"). לפיכך, "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" מבקשת באמצעות מסמך המדיניות ליידע ולחשוף בפני ציבור המשתמשים באתר את מדיניות הפרטיות הנהוגה בו. כאמור בתנאי השימוש, השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא גם תנאים אלו בקפידה לצד תנאי השימוש הכללים שכן מסמך זה מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש הכלליים.
2.    "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" מבהירה כי מסמך מדיניות הפרטיות שלהלן יכול להשתנות מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה שכן מדיניות הפרטיות היא דינמית ויכולה להשתנות ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים שיכולים להשפיע גם על המדיניות. לפיכך, "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" ממליצה לחזור ולעיין במסמך מדיניות פרטיות זה. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים ביחס לשימוש במידע אישי, תפורסם על כך הודעה באתר.
3.    מסמך זה נכתב על בסיס הדין הרלוונטי בעת כתיבתו ו"מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" תעשה כל שביכולתה על-מנת להתאים את המדיניות לשינויי חקיקה בתחום. מובהר כי אין במדיניות פרטיות זו כוונה לאפשר ל"מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" לבצע פעולות שהדין אוסר.
4.    האתר נמצא בהפעלתה ובניהולה של "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף". מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בשפה ברורה ומובנת אך ככל שעדיין יש לקהל הלקוחות שאלה כלשהי, "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" תשמח לעמוד לרשות לקוחותיה. ניתן לפנות בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות לטלפון שמספרו 025022233 בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00. כמו כן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת m025022233@gmail.com תוך פירוט שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" תשתדל לענות לפונים בהקדם האפשרי. 
5.    במסמך זה החברה ו-""מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף"" מקיף גם את עובדי "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף", מנהלי "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" ו/או מי מטעמם. 
6.    מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים. 
7.    חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים רישום. במסגרת הרישום תתבקש לעדכן פרטים אודותייך כגון, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, כתובת מגורים, דרכי התקשורת וכיו"ב וכן לבחור שם משתמש וסיסמה אישית. חלק מן הפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבלא מסירת נתונים אלו לא ניתן יהיה לבצע את הרישום ויכול כי שירותים מסוימים יוכלו להינתן אך ורק לאחר רישום. בחלק מהשירותים, יכול ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים/פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או כי לשיקול דעתה של "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף", ניתן יהיה להעניק שירותים אלו לאחר מסירת הנתונים/פרטים הללו.
8.    באשר לשם המשתמש והסיסמה – "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" תהיה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות ומבקשת שתשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם וממליצה  להחליף את הסיסמה מעת לעת.
מידע שנאסף בעת השימוש באתר
9.    בעת השימוש באתר נאסף מידע רב שאינו מזהה אותך אישית והוא סטטיסטי במהותו. המידע נאסף באופן אוטומטי והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו הגולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו"ב. כאמור, למידע זה אופי סטטיסטי ואינו מזהה אותך אישית, אבל הוא נאגר במחשבי האתר ומשמש את "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.
10.    מידע שתמסור שיש בו כדאי לזהות אותך אישית יישמר במאגר המידע של "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" והוא יימסר לנו רק ביוזמתך ובשליטתך. למשל, לצורך ביצוע הזמנה באתר תידרש כאמור לבצע רישום במסגרתו תמסור לנו מידע אישי כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב. גם בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני ל"מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף", או בפניה באמצעות טופס המשוב המצוי באתר, יכול ויתקבלו אצל "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" פרטים שיש בהם לזהות אותך אישית. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יכול ולא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים באתר ו"מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" לא תוכל להעניק לך את אותם שירותים. כמובן שבשום מקרה "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" לא תשמור במאגר המידע שלה את פרטי כרטיס האשראי שלך מלבד 4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום.
11.    בעת השימוש באתר, "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" תהיה רשאית לאסוף גם מידע על נוהגיך באתר כגון, אך לא רק, מידע או פרסומות שקראת, עמודים ומוצרים שבהם צפית ורכשת, הצעות ושירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. 
12.    עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. כפי שצוין, אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים, בין השאר, למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך ולפגוע ביכולת ליצור איתך קשר. אם פרטייך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.
13.    בנוסף, "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר. 


השימוש במידע
14.    השימוש בפרטים שתמסור וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות:
•    כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
•    כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
•    כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
•    כדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי ושיווקי להעדפותיך האישיות ו/או להרגלי הקנייה שלך ברשת "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" כגון מבצעים, קופונים ומסרים;
•    כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור והגלישה באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש אותנו לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת;
•    כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. למען הסר ספק, מידע כזה ישוגר אלייך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ"ב-1982.
•    ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. גם מידע זה לא יזהה אותך אישית למעט במקרים של ביטול עסקה כאמור בסעיף 8.6 במסמך תנאי השימוש באתר.
•    לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר;
•    לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו או תנאי השימוש באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת.
מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים
15.    "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" מתחייבת לשמור על מאגרי המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ולא תעביר את המידע המזהה אותך אישית לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
•    במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם שימושך ופעילותך באתר;
•    במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;
•    אם "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט;
•    בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" (לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות) ו/או מי מטעמה;
•    בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף", נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק חמור לגופו של צד שלישי;
•    "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" תהיה רשאית להעביר את פרטייך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות מקבוצת "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף", ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
•    "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" תהיה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה בלעדי, אך "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;
•    ככל ש"מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
•    בעת רכישת מוצרים או שירותים שנמכרו באתר במסגרת פעילות משותפת של "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" והצד השלישי כפי שמוצג באתר טרם רכישת אותו מוצר או שירות, "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" תהיה רשאית להעביר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר איתך.
Cookies
16.    "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" משתמשת בקבצי הטקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ("Cookies") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.
17.    חלק מה-Cookies יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. נבהיר כי ה-Cookies מכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies מסייעות, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies יכולות לשמש את "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
18.    המידע ב-Cookies מוצפן, אך אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה-Cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. 
אבטחת מידע
19.    "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף". עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת. לכן, "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.
20.    בשימוש ורכישה באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" והיא נקטה במאמצים סבירים למנוע את האירועים.
זכות עיון במידע
21.    על-פי חוק הגנת פרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב או על-ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם או ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981. 
22.    אם המידע שבמאגרי "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניית הצעה מסחרית"), אתה זכאי על פי חוק הגנת פרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בפניית הצעה מסחרית. מידע הדרוש לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר, יוסיף להישמר במאגרי "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות הצעות מסחריות. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשנו למחוק אכן נמחק על-פי מדיניות זו, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לנו לפעול כאמור. בקשה למחיקת מידע כאמור שאינו נדרש לצורך פניית הצעת מסחרית, ימחק ממאגרי "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" לפי שיקול דעת "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" או על-פי צו בית משפט.
שינויים
23.    "מרכז מתוק מדבש מכון דעת יוסף" רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. שינויים מהותיים יפורסמו באתר (תאריך השינוי האחרון (חודש ושנה) יצוין בראש עמוד מדיניות הפרטיות) ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם. 

 

 

 


 

bottom of page