top of page
סט נגלות הזהר שיצא לכבוד ההילולא.jpg

מדיניות החזרת
מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים


מדיניות החזרת מוצרים וזיכוי לקוח בגין רכישה

כל לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, בתנאים הבאים

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם

הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור %5 או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית

לחברה יש זכות לנכות מסכום המוצר בשל ירידה בערך המוצר

בקשת הביטול תוכל להתבצע דרך האתר בחשבון המשתמש או בדואר אלקטרוני
m025022233@gmail.com

במקרה שתתקבל הבקשה להחזרה. כל עלויות בגין ההחזרה כולל עלויות משלוח הלוך באם לא שולם בהזמנה תחול על הלקוח בלבד

  • דמי הביטול יחושבו על פי סכום העסקה הכולל ששילם הצרכן, לרבות דמי הובלה לבית הצרכן

  • גובה דמי הביטול יהיה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. כלומר, בביטול עסקה בשווי של למעלה מ-2,000 ש"ח לא ייגבו יותר מ-100 ש"ח כדמי ביטול

החזרת התשלום תתבצע באותה הדרך בו התבצעה אלא א"כ הוסכם אחרת בכתב במייל בלבד

באם המחיר של המוצר עלה או ירד הלקוח יקבל את מחיר הרכישה של אותו תאריך

על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה ומצא הלקוח כי קיבל מוצר פגום, ישלח הלקוח את המוצר באריזתו המקורית בדואר רשום ו"מרכז מתוק מדבש" תחליף את המוצר הפגום במוצר חדש, במידה ונמצא שהמוצר שהלקוח החזיר תקין, המוצר ישלח בחזרה ללקוח והלקוח יחויב על עלויות המשלוח.

אין אפשרות החלפה של מוצרי מתנה שנותן האתר ללקוחותיו.
במקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת "מרכז מתוק מדבש", באם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או במקרה של פעולות איבה ו/או מקרה חירום חלילה, רשאים בעלי האתר להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי או הפסקת השירותים לאלתר.

bottom of page