סט תקוני זוהר עם פירוש "מתוק מדבש" 

מחולק ב10 כרכים כריכה רכה 

עם לוח לחודש אלול וימי הרחמים   

סט תקוני זוהר עם פירוש "מתוק מדבש" כריכה רכה 10 כרכים

100.00₪מחיר
  מרכז מתוק מדבש מתוק מדבש רבי שמעון בר יוחאי מירון זוהר הקדוש האדרות  אדרא רבא אדרא זוטא הפצת הזוהר הוצאה לאור של הזוהר הקדוש  רבי דניאל פריש  בעל מתוק מדבש  המקובל הרב פריש רבי חיים ויטאל האר"י הקדוש כתבי האר"י

  כל הזכויות שמורות

  מרכז מתוק מדבש רח' אשלג 9' ת.ד. 5315 ירושלים

  טלפון 02-50-222-33 פקס 02-50-232-51

  m025022233@gmail.com

  All rights reserved
  Center "Matok Midvash" 9 Ashlag St. POBox 5315 Jerusalem
  Telephone +972 2-50-222-33 Fax +972 2-50-232-51