top of page
Full Moon
LINEGOOD-2.png

  הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו // בסייעתא דשמיא // אין עוד מלבדו // ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד // כי לה' המלוכה // בסייעתא דשמיא // אין עוד מלבדו // ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד // כי לה' המלוכה

ואתה יכול להיות
שותף עם רבי שמעון

להפצת הזוהר הקדוש!

1858

שנים מאז חיבור הזוהר הקדוש

וזו ההזדמנות ההיסטורית שלך
לבקש ולקבל!

Israel_Meron_Rabbi_Shimon_Bar_Yochai_tomb.jpg
לוגו.png

₪740 X 10

שלוש דפים שלך לנצח 

יופיע שמך כמזכרת עולם על שלוש דפים אותו בחרו משמים עבורך ועבור בני משפתך היקרים, לזכות באמצעותו לגאולה הפרטית ולגאולה הכללית.

לוגו.png

₪520 X 10

שתי דפים שלך לנצח 

יופיע שמך כמזכרת עולם על שתי דפים אותו בחרו משמים עבורך ועבור בני משפתך היקרים, לזכות באמצעותו לגאולה הפרטית ולגאולה הכללית.

לוגו.png

₪360 X 10

דף אחד שלך לנצח 

יופיע שמך כמזכרת עולם על דף הדף אותו בחרו משמים עבורך ועבור בני משפתך היקרים, לזכות באמצעותו לגאולה הפרטית ולגאולה הכללית.

רק על דבר אחד הבטיח רבי שמעון בר יוחאי להיוושע מהצרות:

בזכות ספר הזוהר הקדוש!

חשבת פעם למה אתה מתמודד בחיים?

רשב"י מגלה לנו בספר הזוהר הקדוש, כי כל הקשיים בחיים, קשיי פרנסה, קשיי שלום בית, קשיי בריאות, קשיי חינוך ילדים, כולם מקורם ברעה חולה אחת: הקליפות!

כן. מציאות החיים שלנו מורכבת מכפי שהיא נראית. לצד המלאכים הטובים האופפים אותנו וחפצים בהצלחתנו, קיימים מלאכים רעים הנוצרים מעוונות שכל חיותם ופרנסתם היא מהכישלונות שלנו. מהצער שלנו. מההפסדים שלנו ומהסבל שלנו.

רשב"י גם גילה כיצד ניתן לסלק את המלאכים הרעים הללו ולחזק את כוחם של המלאכים הטובים השומרים עלינו:

על ידי אור הזוהר הקדוש, שמכרית את כל הקוצים ומסלק מדרכינו את כל הקשיים והמכשולים!

מקובלי ישיבת "מתוק מדבש" של גדול המקובלים בדורות האחרונים רבי דניאל פריש זצוק"ל, מחבר פירוש "מתוק מדבש" על הזוהר, ימצאו עבורך את הדף המתאים להנצחת בני משפחתך ולשמירה רוחנית עליך ועל כל היקר לך!
תוכל לבחור אפיקי הצלחה וישועה מבין שלל אוצרות השפע הנפתחים בין דפי הזוהר הקדוש:
הצלחה בפרנסה; זיווגים הגונים; בריאות שלימה ללא תרופות וטיפולים; הצלחה בשותפות; נשיאות חן ושלום בית; נחת מהילדים; זרע של קיימא; הרמת קרן המזל; פתיחת הלב בעסק התורה הקדושה; קבלת התפילות; רוגע נפשי; שביעות רצון; שמחה מיוחדת; שולחנות שבת מאירים וזוהרים; ילדים חנניים וברי מזל; ועוד ועוד!

אין-אדם.jpg

1.    אנחנו מתקשרים למקובלי ישיבת "מתוק מדבש" של הגאון הצדיק המקובל בעל הייסורים רבי דניאל פריש זצוק"ל – מחבר הפירוש על ספר הזוהר הקדוש – ומתייעצים איתם בנוגע לדף המתאים המשקף את מאורעות החיים שלנו ואת מה שאנו מבקשים ומייחלים לעצמנו.
2.    אנחנו מבקשים להנציח את שמנו ואת שמות יקירינו על גבי הדף המסוים, והופכים בכך לבעלים ולאחראים באופן ישיר על הפצת הלימוד בדף הזה בזוהר הקדוש בכל קצוות תבל.
3.    ספר הזוהר הקודש במהדורתו המשולמת והמתוקנת על ידי גדולי מקובלי וצדיקי הדור, מופץ חינם בכל תפוצות ישראל, וכל יהודי שלומד ומעיין בדף הפרטי שלנו, מגביר את כוח הזכות שלנו ומעלה את זיכרוננו לטובה בהיכלו של רבי שמעון בר יוחאי!
4.    אנחנו מתחילים לחיות מחדש, עם אוצרות שפע והצלחה לא מוכרים המלווים אותנו על כל צעד ושעל!

איך הופך הזוהר הקדוש לחלק ממך ופותח עבורך את צינורות השפע והרחמים?

liane-metzler-B32qg6Ua34Y-unsplash.jpg

טיפות המים הפלאיות

בזכותן נולד התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי!

כוחם של ישועות בכוחם של צדיקים

היה זה חמישים שנה אחרי חורבן בית המקדש השני. בין השרידים למשפחת מלכי בית יהודה, חי ופעל הנגיד הנכבד יוחאי.

יוחאי היה בעל נכסים ומקורב למלכות והיטיב לנצל את קשריו הטובים לעזרת אחיו היהודים. את עתותיו הקדיש למצוות יקרות כהכנסת כלה ופדיון שבויים אשר הוציאו את שמו הטוב למרחקים.

חרף עושרו, שררה בביתו תוגה. שנים רבות חלפו מאז נישא לאשתו, נכדתו של הלל הזקן, וה' מנע מהם פרי בטן. את צערו נשא עמוק בליבו, אך בחלוף שנים ארוכות החל לחשוב על אפשרות להתגרש מאשתו ולהינשא לאשה אחרת.

הוא סיפר לאשתו בשפל קול על תוכניתו, וזו, בהיותה אשה צדקנית ובעלת אמונה איתנה, הצדיקה עליה את הדין ופנתה לשפוך את ליבה לפני ה'. ימים ארוכים הצטנפה בפינתה והורידה כנחל דמעה, שיראה ה' בעוניה וייתן לאמתו זרע אנשים.

Black and White Landscape

עקרות בלתי מוסברת

Trees

החורשה, העצים המיובשים והזקן הפלאי

היה זה בערב ראש השנה. יוחאי עלה על יצועו ובחלומו מצא עצמו בתוך חורשה מלאה עצים. עיניו סקרו את העצים המתנשאים לגובה, והנה חלקם יבשים ונובלים. בעייפותו נשען על עץ אחד שהתגלה כחרב ויבש במיוחד, שדוף ומט לנפול. האם אילן שכזה מסוגל עוד להצמיח פירות? – תהה בליבו.מסבך העצים הפציעה לפתע דמות טמירה, אפופת הוד, אשר זקן צחור יורד על מידותיה. האיש הפלאי עבר מעץ לעץ והשקה אותו מנאד המים שעל כתפיו. הוא הלך והתקרב אל העץ עליו נשען יוחאי. עוד עץ ועוד עץ. והנה הוא ניצב ממש על יד יוחאי. עיניו הקדושות נפקחו והביטו לתוך עיניו העגומות של יוחאי.לצערו הבחין יוחאי, כי בזה הרגע אזלו המים שבכדו של האיש הפלאי. "לעץ שלי" – חשב יוחאי – "לא נשארו מים"...הם עמדו והביטו זה בזה, כשלאט לאט שולף האיש הפלאי צלוחית עטופה מתוך תרמילו ומתחיל לטפטף על גזע העץ היבש והצפוד עליו נשען יוחאי.מה שהתרחש ברגעים הבאים היה מפחיד ומדהים כאחד:מעטפת הגזע היבשה והמקומטת התיישרה בבת אחת. הענפים הדקיקים והשבירים התמלאו עסיס. צמרת העץ החלה להתמלאות במהירות הבזק באלפי עלים משובבי עין, כשמבין הצמחייה המוריקה, מבצבצים להם פירות עסיסיים ושובי לב...יוחאי הביט אנה ואנה כדי להמשיך ולצפות באיש הפלאי, אך זה נעלם מעיניו.

יוחאי הקיץ משנתו. ליבו אמר לו כי לא היה זה חלום שווא! 
הוא מיהר לספר את דבר החלום לאשתו, ויחד פנו אל התנא רבי עקיבא כדי לשמוע ממנו את פתרון החלום. 
וכך אמר רבי עקיבא:
החורשה הגדולה, היא הגינה בה גדלות הנשמות. 
יש נשמות שמולידות ונותנות פירות ויש נשמות עקרות שאינן מסוגלות להוליד. 
העץ שלכם היה יבש כל כך שלא היה מסוגל עוד להוליד.
האיש הפלאי המשקה את העצים, הינו המלאך הממונה על ההיריון.
כשהוא משקה עץ, אזי הנשמה ההיא זוכה להוליד ילד.
עבור העץ שלכם לא נשארו לו מים! 
אבל אז הגיעו הדמעות של אשתך הצדקנית ובזכותה התמלאה צלוחית מיוחדת עם נשמות!
כעת יהיה לכם בן!

הבן שנולד להם כעבור שנה בלבד, היה התנא הגדול רבי שמעון בר יוחאי!

Half Full Moon

רבי עקיבא
פותר את החלום

Black and White Abstract Texture

המים הפלאיים שלך!

טיפות המים הפלאיות של אמו של רבי שמעון בר יוחאי, הן האור של ספר הזוהר הקדוש!במקום שכל הזכויות והסגולות נגמרות, מתחיל כוחו של ספר הזוהר הקדוש.ספר הזוהר הקדוש, הוא סיכוי לכל מי שאין לו סיכוי.ספר הזוהר הוא בדיוק הכוח האדיר והעל טבעי שבמגיע ברגע שכולם התייאשו והרימו ידיים, והוא טורף בבת אחת את כל הקלפים.בספרו, "הזוהר הקדוש", העניק לנו רבי שמעון בר יוחאי את נוסחת התרכובת הסודית של צלוחית המים הפלאית שמשקה את העצים היבשים.

במקום שכל כוחות הטבע נגמרים, מתחיל כוחו של הזוהר הקדוש!

ועכשיו, ממש עכשיו, יש לך אפשרות לאחוז בכוח האדיר הזה, בעוצמות הבלתי הגיוניות הללו, באמצעות הנצחת שמך בתוך תוכו של ספר הזוהר הקדוש, עם פירוש "מתוק מדבש" שהתקבל בכל תפוצות ישראל.

אבל, רק רגע!

חפשו את דף הזוהר האישי שלכם! אל תוותרו עליו!

חייגו עכשיו: 02-502-22-33

לא משנה מה עובר עליך. לא משנה כמה פעמים ניסית ונכשלת. לא משנה מה אמרו לך המומחים, הרופאים, החברים, היועצים.

Annotation 2021-06-30 124235.jpg

דברי הרב המקובל רבי מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה

"ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת להיות עוסק בספר

הזוהר הקדוש עם פירוש "מתוק מדבש"

וגדול המעשה יותר מן העושה

בהיותו זוכה להיות לעזר ולאחיסמך בדבר הדפסת והפצת חיבור דנן

והיה שכרו ברוח ובגשם בשפע ברכה והצלחה

לו ולזרעו אחריו, עד ביאת ינון עם אליהו בעגלא

"הכותב והחותם לכבודה של פנימיות התורה ועמליה בטהרה" 

מרדכי אליהו

תעודה פלומבה.jpg

...בואו להיות שותפים עם הנצח

דף אחד

בזוהר הקודש משלכם

שיאיר את העולם

bottom of page